Wie in Limburg woont en energiebesparende ingrepen wil doen aan zijn woning, kan bij Duwolim een ‘groene’ lening aanvragen.  Mensen met een beperkt inkomen  en verhuurders via een Sociaal  Verhuurkantoor kunnen renteloos lenen. Bovendien krijg je bij Duwolim gratis energie- en premieadvies. Een technisch adviseur komt daarvoor thuis op bezoek. Investeren in energiezuinig wonen is een slimme zet: je investeert eenmalig en boekt jarenlange winst door een forse verlaging van je energiefacturen.

 

Duwolim is er voor eigenaars die hun woning zelf bewonen of verhuren. De woning moet in Limburg liggen. De groene lening is combineerbaar met alle premies en voordelen en er worden geen dossierkosten aangerekend. Er kan ontleend worden voor een bedrag van 1.250 euro tot 10.000 euro, met een looptijd van ten hoogste 5 jaar.

 

(kadertje) Een voorbeeld: Een eigenaar ontleent 10.000 euro voor energie-investeringen in zijn woning. Hij betaalt de lening terug in 5 jaar, aan een rente van 2%. Hij lost zijn lening af aan 175.19 euro per maand. Aan het einde van de rit zal hij in totaal 10.511,40 euro terugbetaald hebben.

 

Voor welke investeringen?

 1. Plaatsing van dak-, kelder, muur of vloerisolatie
 2. Plaatsing van hoogrendementsbeglazing, inclusief het vervangen van het schrijnwerk
 3. Vervanging van bestaande stookketels en eventuele kosten van gasaansluiting
 4. Installatie van een zonneboiler
 5. Plaatsing van een warmtepomp
 6. Andere aanvullende werken in combinatie met één van de hierboven genoemde werken: plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdsschakeling, onderhoud van ketel of brander, uitvoeren van een energieaudit in de woning, aanvullende dakwerken
 7. Ook mogelijk voor nieuwbouw: warmtepomp, zonneboiler en isolatiewerken voor woningen met een E-peil lager dan 50

 

Fotovoltaïsche zonnepanelen komen niet in aanmerking. Hebt u andere voorstellen? Bespreek ze met uw energiedeskundige.

 

Wie kan lenen aan 0%?

1) Je bewoont zelf de woning waarin de werken worden uitgevoerd en je voldoet aan één van volgende voorwaarden:

 • Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming via de mutualiteit
 • Je huishouden heeft een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan 16.632,81€, verhoogd met 3.079,19€ per persoon ten laste.
 • Je zit in schuldbemiddeling of een collectieve schuldregeling en je hebt het moeilijk om de energiefacturen te betalen
 • Je wordt begeleid door het OCMW wegens betalingsmoeilijkheden voor gas en elektriciteit.

 

2) Je verhuurt de woning langdurig aan een sociaal verhuurkantoor én de woning wordt bewoond door bewoners die aan één van bovenstaande voorwaarden voldoen.